couple sitting in sofa

Behandling av patienter med exokrin pankreasinsufficiens

Pankreasenzymersättningsterapi (Pancreatic Enzyme Replacement Therapy, PERT) är den huvudsakliga behandlingen vid EPI. Målet är att åstadkomma tillräcklig enzymaktivitet i duodenallumen i samband med måltiden för att återställa normal digestion och underlätta näringsupptaget.1

 • Peroralt administrerade enzymer underlättar nedbrytningen av fetter, proteiner och kolhydrater under matsmältningen och ersätter matsmältningsenzymerna från pankreas1
 • Hanteringen av EPI kan omfatta mer än PERT och inkludera bland annat följande2,3:
  • Livsstilsförändringar (t.ex. täta och små måltider, undvika mat som är svårsmält, begränsa alkoholintag, sluta röka).
  • Vitamintillskott (huvudsakligen de fettlösliga vitamin A, D, E och K).

Fakta

Målet med pankreasenzymersättningsterapi (Pancreatic Enzyme Replacement Therapy, PERT) är att åstadkomma tillräcklig enzymaktivitet i duodenallumen i samband med måltiden, återställa normal digestion och underlätta näringsupptaget.

Källa: Smith RC, et al., 20151

Hur fungerar PERT?4

Dosering av pankreasenzymer

Korrekt dos av pankreasenzymer är nödvändig för effektiv behandling.

Dosrekommendation enligt de europeiska riktlinjerna för kronisk pankreatit

Korrekt dos av pankreasenzymer är nödvändig för effektiv behandling. Riktlinjerna från 2016 HaPanEU/United European Gastroenterology ger evidensbaserade rekommendationer om en lipasdos motsvarande minst 40,000 – 50,000 lipasenheter tillsammans med huvudmåltider och hälften av detta vid mellanmål. Vid otillfredsställande kliniskt resultat ska enzymdosen ökas (dubbleras eller tredubblas) eller så ska en protonpumpshämmare (proton pump inhibitor, PPI) användas.5

Doseringen varierar från individ till individ beroende på graden av maldigestion och måltidens fettinnehåll.4

Dosanpassning

Även om olika patienter kan ha samma eller liknande startdoser ska dosen titreras i enlighet med den enskilda patientens respons och upplevelse.

 • Titrering kan diskuteras med patienten vid förskrivning och vid uppföljning.

Buksymtom (som normalt inte upplevs av patienten) eller förändringar av buksymtom ska utredas för att utesluta risken för skada på tjocktarmen – särskilt om patienten tar mer än 10 000 lipasenheter/kg/dag.9-12

För att hjälpa patienter att förstå sin dos är det viktigt att de förstår rationalen bakom valet av dos, vilket även inbegriper en förståelse för hur dosen förhåller sig till den fysiologiska produktionen av pankreasenzymer.4,13

Rationalen bakom PERT

En frisk pankreas frisätter cirka 720 000 lipasenheter som svar på en måltid på 300–600 kcal, varav cirka 10 % behövs för att bibehålla normal matsmältning.4 PERT syftar till att efterlikna den exokrina sekretionen från en frisk pankreas som gensvar på en måltid genom att ersätta matsmältningsenzymerna – lipas, amylas och peptidas – hos personer med EPI vars pankreas inte längre kan producera tillräckliga mängder av dessa enzymer.1

Lipassekretion från en frisk pankreas som gensvar på ett stimuli från en måltid på 300-600 kcal4:

Medicinskt granskad av Viatris staff

 • 02 May 2020
 • References

  1. Smith RC, Smith SF, Wilson J, Pearce C, Wray N, Vo R, et al. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. Australasian Pancreatic Club, October 2015. pp 1–122.
  2. Domínguez‐Muñoz JE. Pancreatic exocrine insufficiency: diagnosis and treatment. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26(Suppl 2):12–16.
  3. Löhr JM, Oliver MR, Frulloni L. Synopsis of recent guidelines on pancreatic exocrine insufficiency. United European Gastroenterology Journal. 2013;1:79–83.
  4. Keller J, Layer P. Human pancreatic exocrine response to nutrients in health and disease. Gut. 2005;54(Suppl 6):vi1–28.
  5. Löhr JM, Dominguez-Munoz E, Rosendahl J, et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017;5(2):153-199.
  6. Sikkens EC, Cahen DL, Kuipers EJ, et al. Pancreatic enzyme replacement therapy in chronic pancreatitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010;24:337–47.
  7. Imrie CW, Connett G, Hall RI, et al. Review article: enzyme supplementation in cystic fibrosis, chronic pancreatitis, pancreatic and periampullary cancer. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(Suppl 1):1–25.
  8. de-Madaria E, Abad-González A, Aparicio J R, et al. The Spanish Pancreatic Club's recommendations for the diagnosis and treatment of chronic pancreatitis: Part 2 (treatment). Pancreatology. 2013;1:18–28.
  9. Creon® 10000 Capsules Summary of Product Characteristics. Available from: www.medicines.org.uk/emc/medicine/2068/SPC Last accessed November 2017.
  10. Nutrizym 22 Summary of Product Characteristics. Available from: www.medicines.org.uk/emcmobile/medicine/1154/spc Last accessed: November 2017.
  11. Pancrease HL Capsules Summary of Product Characteristics. Available from: www.medicines.org.uk/emc/medicine/7363/spc Last accessed: November 2017.
  12. Pancrex V Capsules Summary of Product Characteristics. Available from: www.medicines.org.uk/emc/medicine/1411/SPC Last accessed: November 2017.
  13. Domínguez-Muñoz JE. Pancreatic enzyme therapy for pancreatic exocrine insufficiency. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2011;7:401–3.
  14. Suleiman SL, Kadiyala V, Conwell DL. Pancreatic exocrine insufficiency. Part 1 of 2: Pathogenic and Diagnostic Considerations. Gastroenterology and Endoscopy News, Special Edition, 2012. pp51-56. Available from: http://www.gastroendonews.com/download/Pancre_CaPart1GENSE12_WM.pdf. Last accessed: November 2017.

Foto: iStock by Getty Images

Diagnostisering av patienter med exokrin pankreasinsufficiens

Alla patienter med oavsiktlig viktnedgång, buksmärta, näringsbrist och diarré bör utredas för exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Att ställa diagnosen EPI kan ske med invasiva och icke-invasiva tester.

Foto: Johner

Vad orsakar exokrin pankreasinsufficiens?

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) orsakas av olika patologiska tillstånd i pankreas och andra organ. Dessutom kan fysiologiska rubbningar som till exempel låg bikarbonatsekretion också orsaka EPI.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ