doctor in his office smiling at a patient

Diagnostisering av patienter med exokrin pankreasinsufficiens

Patienter med buksmärta, diarré, näringsbrist och oavsiktlig viktnedgång bör testas för EPI.1

Det finns flera tester för att diagnostisera EPI, som varierar med avseende på pålitlighet och kostnad.1 Även om invasiva tester är de mest direkta och känsliga metoderna för bedömning av exokrin pankreasfunktion begränsas den rutinmässiga användningen i klinisk praxis av deras kostnad och invasiva natur.1

Icke-invasiva tester har blivit allt vanligare i den kliniska vardagen. Ytterligare information om dessa tester finns nedan.

Screening av fekalt elastas för undersökning av pankreasfunktion

Detta mäter mängden av det exokrina pankreasenzymet elastas-1 i avföring.2,3

Det kräver ett enda avföringsprov och är relativt enkelt att utföra, vilket gör att detta test ofta används kliniskt.2

Fekalt elastas-1 (FE-1) är lättillgängligt och är därför det vanligaste testet i klinisk vardag. Det är allmänt accepterat att ju lägre koncentration av FE-1, desto högre är sannolikheten för exokrin pankreasinsufficiens (EPI).4

Test av fekalt fettinnehåll

Mätning av fett i feces under tre dagar är gold standard för att diagnostisera och kvantifiera steatorré (förekomst av stor mängd fett i avföringen), som är en viktig indikator för maldigestion.1

Detta test är inte omtyckt av vare sig patienter eller laboratoriepersonal och det skiljer inte mellan orsaker i och utanför pankreas.1

Utandningstest

Utandningstestet mäter pankreasenzymernas nedbrytning av ett radioaktivt märkt (13C) substrat.5

Detta test är mycket pålitligt och reproducerbart.5

Ett radioaktivt märkt substrat (13C-blandad triglycerid, MTG) ges peroralt med en testmåltid.5

 • En viss andel av substratet bryts ned av pankreasenzymer
 • Ytterligare metabolism av dessa produkter ger 13CO2 och som sedan andas ut med utandningsluften

Mängden 13CO2 i den utandade luften kan mätas med masspektrometri eller IR och kan relateras till pankreasfunktionen.

Sensitiviteten för utandningstestet för påvisande av fettmaldigestion är högre än 90 %.5

Fakta

Vid kronisk pankreatit, varierar sensitiviteten för fekalt elastas-1 för påvisande av EPI från 0–63 % vid mild till måttlig EPI till 77–100 % vid måttlig till svår EPI.

Källa: Smith RC, et al. 20151

Medicinskt granskad av Viatris staff

 • 02 May 2020
 • References

  1. Smith RC, Smith SF, Wilson J, Pearce C, Wray N, Vo R, et al. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. Australasian Pancreatic Club, October 2015. pp 1-122.
  2. Sikkens EC, Cahen DL, Kuipers EJ, et al. Pancreatic enzyme replacement therapy in chronic pancreatitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010;24:337-47.
  3. Leeds JS, Oppong K, Sanders DS. The role of fecal elastase-1 in detecting exocrine pancreatic disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011;8:405-15.
  4. Lohr JM, Dominguez-Muñoz JE, Rosendahl J, et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterology Jornal 2017; Vol 5(2)153-199.
  5. Domínguez-Muñoz JE. Pancreatic exocrine insufficiency: diagnosis and treatment. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26(Suppl 2):12-16.

Foto: Shutterstock

Behandling

Pankreasenzymersättningsterapi (pancreatic enzyme replacement therapy, PERT) är standardbehandlingen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Dessutom kan livsstilsförändringar och vitamintillskott krävas för att behandla EPI.

Foto: iStock by Getty Images

EPI och associerade sjukdomar.

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) uppträder till följd av en funktionsnedsättning i exokrina pankreas som kan orsakas av läkemedel, sjukdomar eller kirurgiska ingrepp.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ