woman and doctor in doctors office talking

Komplikationer av EPI

Komplikationer av försämrad matsmältning (maldigestion) och försämrat upptag av näringsämnen (malabsorption) kan ha en progressiv och negativ inverkan på patientens välbefinnande och kan försämra den underliggande sjukdomen liksom öka morbiditet och mortalitet.1-3

Bentäthet

Resultat från studier har visat att:

 • Låg bentäthet hos patienter med kronisk pankreatit är en följd av D-vitaminbrist, orsakad av EPI4
 • Låg bentäthet kan leda till en signifikant högre risk för lågenergifrakturer, särskilt i ryggkotor, höft och handled, jämfört med kontroller5

Risknivån hos patienter med kronisk pankreatit liknar den som ses vid celiaki eller efter gastrektomi och är mycket högre än hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom

Vitaminbrist (fettlösliga vitaminer)

Som ett resultat av malnutrition kan patienter med kronisk pankreatit utveckla näringsbrist, i synnerhet brist på fettlösliga vitaminer som A, D, E och K.4

Allvarliga hälsotillstånd som förknippas med vitaminbrist omfattar4:

 • Nedsatt immunförsvar (vitamin A)
 • Osteopeni/osteoporos (vitamin D)
 • Neurologiska sjukdomar (E-vitamin)
 • Koagulationsrubbningar och osteopeni/osteoporos (vitamin K)

Brist på flera olika vitaminer är vanligt förekommande hos individer med obehandlad EPI.

Malnutrition

EPI ökar risken för malnutrition och förvärrar därmed komplikationer, morbiditet och mortalitet samt har en negativ inverkan på livskvaliteten.1

Malnutrition kan påverka sjukdomsutfallet negativt.1

Data från inlagda patienter visade ett samband mellan ökad risk för undernäring och sämre sjukdomsutfall. Denna prospektiva kohortstudie med en bedömning av risk för undernäring (NRS-2002) omfattade totalt 5 051 patienter som screenades på 26 europeiska sjukhus där data samlades in om komplikationer, mortalitet och sjukhusvistelsens längd.1

Patienter som hade risk för undernäring hade fler komplikationer, längre sjukhusvistelser och högre mortalitet än patienter som inte hade någon risk.

Fakta

EPI har förknippats med hög morbiditet och mortalitet, sekundärt till näringsbristrelaterade komplikationer och en ökad risk för kardiovaskulära händelser.

Källa: Singh VK, et al. 20176

Medicinskt granskad av Viatris staff

 • 02 May 2020
 • References

  1. Ockenga J. Importance of nutritional management in diseases with exocrine pancreatic insufficiency. HPB (Oxford). 2009;11(Suppl 3):11-15.
  2. Sikkens EC, Cahen DL, van Eijck C, Kuipers EJ, Bruno MJ. Patients with exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis are undertreated: a Dutch national survey. Pancreatology. 2012;12(1):71-73.
  3. Fitzsimmons D, Kahl S, Butturini G, van Wyk M, Bornman P, Bassi C, Malfertheiner P, George SL, Johnson CD. Symptoms and quality of life in chronic pancreatitis assessed by structured interview and the EORTC QLQ-C30 and QLQ-PAN26. Am J Gastroenterol. 2005;100(4):918-926.
  4. Sikkens EC, Cahen DL, Koch AD, Braat H, Poley JW, Kuipers EJ, Bruno MJ. The prevalence of fat-soluble vitamin deficiencies and a decreased bone mass in patients with chronic pancreatitis. Pancreatology. 2013;13(3):238-42.
  5. Tignor AS, Wu BU, Whitlock TL, Lopez R, Repas K, Banks PA, Conwell D. High prevalence of low-trauma fracture in chronic pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2010;105(12):2680-2686.
  6. Singh VK, Haupt ME, Geller DE, Hall JA, Quintana Diez PM. Less common etiologies of exocrine pancreatic insufficiency. World J Gastroenterol. 2017;23(39):7059-7076.

Foto: Shutterstock

Behandling

Pankreasenzymersättningsterapi (pancreatic enzyme replacement therapy, PERT) är standardbehandlingen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Dessutom kan livsstilsförändringar och vitamintillskott krävas för att behandla EPI.

Foto: iStock by Getty Images

Diagnostisering av patienter med exokrin pankreasinsufficiens

Alla patienter med oavsiktlig viktnedgång, buksmärta, näringsbrist och diarré bör utredas för exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Att ställa diagnosen EPI kan ske med invasiva och icke-invasiva tester.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ