Couple taking a walk outside

Tecken och symtom på exokrin pankreasinsufficiens

Symtom och tecken på exokrin pankreasinsufficiens kan vara svåra att upptäcka eftersom de liknar de symtom som förekommer vid andra sjukdomar i mag-tarmkanalen.1

Symptom på exokrin pankreasinsufficiens

Kardinalsymptomet på exokrin pankreasinsufficiense är steatorré. Steatorré kännetecknas av lös, fettrik, illaluktande, voluminös avföring och som kan vara svår att spola ner i toaletten. Detta är det vanligaste kliniska symtomet på EPI och uppträder ibland inte förrän sjukdomen är långt framskriden.2,3 Det är dock viktigt att ha i åtanke att symtomen varierar beroende på svårighetersgraden och att EPI varierar kraftigt från person till person. Andra typiska symtom är diarré, uppblåsthet med flatulens, buksmärtor och oavsiktlig viktminskning.

Fakta

Vid EPI utvecklas ofta fettmalabsorption före försämrad absorption av proteiner och kolhydrater eftersom lipas lättare denatureras och förstörs i tarmen jämfört med andra enzymer.

Källa: Singh VK, et al., 20173

Medicinskt granskad av Viatris staff

  • 02 May 2020
  • References:

    1. Leeds JS, Oppong K, Sanders DS. The role of fecal elastase-1 in detecting exocrine pancreatic disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011;8:405-15.
    2. Smith RC, Smith SF, Wilson J, Pearce C, Wray N, Vo R, et al. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. Australasian Pancreatic Club, October 2015. pp 1-122.
    3. Singh VK, Haupt ME, Geller DE, Hall JA, Quintana Diez PM. Less common etiologies of exocrine pancreatic insufficiency. World J Gastroenterol. 2017;23(39):7059-7076.

Foto: Shutterstock

Behandling

Pankreasenzymersättningsterapi (pancreatic enzyme replacement therapy, PERT) är standardbehandlingen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Dessutom kan livsstilsförändringar och vitamintillskott krävas för att behandla EPI.

Foto: iStock by Getty Images

EPI och associerade sjukdomar.

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) uppträder till följd av en funktionsnedsättning i exokrina pankreas som kan orsakas av läkemedel, sjukdomar eller kirurgiska ingrepp.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ