older man smiling looking away

Vad är EPI?

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) är ett tillstånd som innebär att en person inte kan bryta ned fetter, kolhydrater och proteiner ordentligt på grund av brist på matsmältningsenzymer som bildas i bukspottkörteln. Detta leder till malabsorption (bristande upptag av näring) och malnutrition (näringsbrist) vilket kan få ytterligare konsekvenser för patienterna.

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) inträffar när bukspottkörteln inte tillverkar tillräckligt mycket matsmältningsenzymer vilket leder till maldigestion (bristande matsmältningsfunktion) och eventuell malnutrition1

När patienter med EPI väl söker hjälp, så har de ofta buksmärta, diarré, brist på näringsämnen och oavsiktlig viktnedgång.1

EPI ökar risken för malnutrition vilket kan påverka hur den bakomliggande sjukdomen utvecklas och på så vis påverka mortalitet, morbiditet och livskvalitet.2

Bristande matsmältningsfunktion leder till otillräckligt upptag av näringsämnen.1 Om EPI inte diagnostiseras eller inte behandlas ordentligt kan sjukdomen leda till3:

 • Viktnedgång, malnutrition och brist på fettlösliga vitaminer (A, D, E och K)
 • Ökad risk för osteoporos
 • Ökad risk för kardiovaskulära händelser3

Hos patienter med kronisk pankreatit kan den ökade risken för hjärt-kärlhändelser bero på sänkta plasmanivåer av högdensitetslipoproteiner (HDL), vilka skyddar mot aterogenes

Fakta

Bukspottkörteln har en stor reservkapacitet med avseende på den exokrina funktionen och därför kan det hända att kliniska symtom inte visar sig förrän den exokrina funktionen är lägre än 10 % av det normala.

Källor: Singh VK, et al. 20174

Medicinskt granskad av Viatris staff

 • 02 Feb 2021
 • References

  1. Smith RC, Smith SF, Wilson J, Pearce C, Wray N, Vo R, et al. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. Australasian Pancreatic Club, October 2015. pp 1-122.
  2. Ockenga J. Importance of nutritional management in diseases with exocrine pancreatic insufficiency. HPB (Oxford). 2009;11(Suppl 3):11-15.
  3. Sikkens EC, Cahen DL, Kuipers EJ, et al. Pancreatic enzyme replacement therapy in chronic pancreatitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010;24:337-47.
  4. Singh VK, Haupt ME, Geller DE, Hall JA, Quintana Diez PM. Less common etiologies of exocrine pancreatic insufficiency. World J Gastroenterol. 2017;23(39):7059-7076.

Foto: iStock by Getty Images

EPI och associerade sjukdomar

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) uppträder till följd av en funktionsnedsättning i exokrina pankreas som kan orsakas av läkemedel, sjukdomar eller kirurgiska ingrepp.

Foto: Johnér

Komplikationer av EPI

Komplikationer av exokrin pankreasinsufficiens (EPI) omfattar främst malabsorption och maldigestion. Dessa har i sin tur en negativ inverkan på patientens nutritionsstatus och ökar därmed den morbiditet och mortalitet som förknippas med EPI.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka JA så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ