older Man and woman drinking coffee by the beach

Vad orsakar exokrin pankreasinsufficiens?

EPI är en betydelsefull konsekvens av många andra sjukdomar och tillstånd (både relaterade till pankreas men också tillstånd och sjukdomar utanför pankreas) inklusive cystisk fibros, kronisk pankreatit, pankreascancer och gastrointestinal kirurgi. Det kan också vara en viktig konsekvens av celiaki, irritabel tarmsjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom, inklusive Crohns sjukdom.1

EPI utgör därför en extra börda för patienter som redan är sjuka.

Dessutom kan följande fysiologiska förändringar också orsaka EPI2:

  • Lågt pH-värde i duodenum på grund av hypersekretion av magsaft eller låg sekretion av bikarbonat
  • Störd matsmältning på grund av kirurgiska ingrepp

Fakta

Kronisk pankreatit är den vanligaste orsaken till exokrin pankreasinsufficiens. Destruktion av pankreasvävnad leder till otillräcklig produktion av enzymer för insöndring i duodenum efter en måltid.

Källa: Keller J & Layer P, 20052

Medicinskt granskad av Viatris staff

  • 02 Feb 2021
  • References

    1. Smith RC, Smith SF, Wilson J, Pearce C, Wray N, Vo R, et al. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. Australasian Pancreatic Club, October 2015. pp 1-122.
    2. Keller J, Layer P. Human pancreatic exocrine response to nutrients in health and disease. Gut. 2005;54(Suppl 6):vi1-28.

Foto: Shutterstock

Behandling

Pankreasenzymersättningsterapi (pancreatic enzyme replacement therapy, PERT) är standardbehandlingen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Dessutom kan livsstilsförändringar och vitamintillskott krävas för att behandla EPI.

Foto: iStock by Getty Images

EPI och associerade sjukdomar

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) uppträder till följd av en funktionsnedsättning i exokrina pankreas som kan orsakas av läkemedel, sjukdomar eller kirurgiska ingrepp.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka JA så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ