doctor talking to his patient in office

Irritabel tarm

Irritabel tarm kallas även colon irritabile eller IBS (irritable bowel syndrome) och är ett vanligt tillstånd som kännetecknas av obehag eller smärta i buken, utspändhet i buken, diarré och förstoppning.1,2 Det uppträder vanligtvis i episoder men en del patienter har kroniska besvär.2 En liten andel av patienter med IBS har också symtom på exokrin pankreasinsufficiens (EPI)1 som även kan sammanfalla med kronisk pankreatit, med vilket det delar vissa symtom.1,3 Andra patienter kan bland annat också ha en odiagnostiserad celiaki eller mikroskopisk kolit.2

IBS påverkar mellan 2,5 % och 37 % av populationen.1,2 Cirka 5–6 % av alla med IBS lider också av EPI.1,3,4

EPI kan bidra till IBS-D som domineras av diarréer, vilket antyds av andelen patienter med IBS som har symtom på EPI och där många av symtomen för dessa tillstånd är lika.2 Detta stöds av bildundersökningsstudier som visar pankreasavvikelser hos vissa av dessa patienter.1

För ytterligare information om orsakerna till EPI vid celiaki, se här.

Patofysiologi

Patofysiologin bakom IBS är inte klarlagd men förändringar av motorik och sensoriska tarmfunktioner, samt förändrad nervfunktion mellan hjärna-tarm har föreslagits. IBS kan också uppträda efter en infektiös gastroenterit.2 Låga nivåer av fekalt elastas-1 (FE-1) under 100 μg/g har observerats hos cirka 6 % av patienter med IBS-D- vilket är tecken på svår EPI. Detta tyder på att pankreas kan orsaka vissa symtom vid IBS.1

Tecken och symtom

I allmänhet orsakar EPI malabsorption och maldigestion, vilket leder till symtom som: Viktminskning, buksmärta, fatigue, diarré, steatorré och flatulens.2,5

Steatorré kännetecknas av illaluktande, fettrika avföringar och är en typisk klinisk manifestation av svår EPI.2,6 Malabsorption i samband med EPI, karakteriserat av steatorré, viktminskning och undernäring, är förknippat med brist på fettlösliga vitaminer, mineraler samt essentiella fettsyror och aminosyror.5,6

Buksmärta och diarré är också symtom på kronisk pankreatit.1,3

Komplikationer

Komplikationer vid maldigestion och malabsorption kan ha en progressiv negativ inverkan på patientens hälsa och påverka utvecklingen av den underliggande sjukdomen samt leda till ökad morbiditet och mortalitet.7-9

Mer information om komplikationer vid EPI kan ses här.

Diagnos av EPI

Det finns flera metoder tillgängliga för att diagnostisera EPI, där de indirekta metoderna är de som används mest i klinisk vardag.2 Av dessa är screening av fekalt elastas för att undersöka pankreasfunktionen det vanligen rekommenderade testet, där test för fekalt fettinnehåll och utandningtest är andra alternativ på vissa sjukhus.10

Mer information om diagnostisering av EPI kan ses här.

Behandling

PERT har visat sig förbättra buksmärta, avföringsfrekvens och avföringens konsistens hos patienter med IBS.1

För att lära dig mer om behandlingen av EPI som är förknippad med celiaki kan du läsa här.

Läs mer om behandling av EPI med PERT, dosering av PERT samt andra aspekter av EPI-hanteringen.

Medicinskt granskad av Viatris staff

 • 02 Feb 2021
 • References

  1. Leeds JS, Hopper AD, Sidhu R, Simmonette A, Azadbakht N, Hoggard N, et al. Some patients with irritable bowel syndrome may have exocrine pancreatic insufficiency. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010;8(5):433-438.
  2. Smith RC, Smith SF, Wilson J, Pearce C, Wray N, Vo R, et al. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. Australasian Pancreatic Club. October 2015. pp 1–122.
  3. Talley NJ, Holtmann G, Nguyen QN, Gibson P, Bampton P, Veysey M, et al. Undiagnosed pancreatic exocrine insufficiency and chronic pancreatitis in functional GI disorder patients with diarrhea or abdominal pain. J Gastroenterol Hepatol. 2017;32(11):1813-1817.
  4. Lindkvist B, Törnblo H, Simrén M. The prevalence of pancreatic exocrine insufficiency in patients fulfilling Rome III criteria for irritable bowel syndrome. Pancreatology 2013;13(3 Suppl):S72 (Abstract PII-65).
  5. Sikkens EC, Cahen DL, van Eijck C, Kuipers EJ, Bruno MJ. The daily practice of pancreatic enzyme replacement therapy after pancreatic surgery: a Northern European survey. enzyme replacement after surgery. J Gastrointest Surg. 2012;16:1487–1492.
  6. Domínguez-Muñoz JE. Pancreatic exocrine insufficiency: diagnosis and treatment. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26(Suppl 2):12–16.
  7. Sikkens EC, Cahen DL, van Eijck C, Kuipers EJ, Bruno MJ. Patients with exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis are undertreated: a Dutch national survey. Pancreatology. 2012;12(1):71-73.
  8. Ockenga J. Importance of nutritional management in diseases with exocrine pancreatic insufficiency. HPB (Oxford). 2009;11(Suppl 3):11-15.
  9. Fitzsimmons D, Kahl S, Butturini G, van Wyk M, Bornman P, Bassi C, Malfertheiner P, George SL, Johnson CD. Symptoms and quality of life in chronic pancreatitis assessed by structured interview and the EORTC QLQ-C30 and QLQ-PAN26. Am J Gastroenterol. 2005;100(4):918-926.
  10. Thomas PD, Forbes A, Green J, et al. Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea, 2nd edition. Gut. 2003;52(Suppl 5):v1–15.

Foto: iStock by Getty Images

Tecken och symtom på exokrin pankreasinsufficiens

Tecken och symtom på exokrin pankreasinsufficiens (EPI) som till exempel buksmärta, diarré och fettrik avföring liknar symtomen vid andra magtarmsjukdomar, vilket gör att EPI kan förbli odiagnosticerad i många fall.

Foto: Shutterstock

Behandling

Pankreasenzymersättningsterapi (pancreatic enzyme replacement therapy, PERT) är standardbehandlingen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Dessutom kan livsstilsförändringar och vitamintillskott krävas för att behandla EPI.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka JA så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ