Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) är ett tillstånd som uppstår när pankreas inte producerar tillräckligt med matsmältningsenzymer, eller när otillräcklig mängd av enzymer utsöndras i duodenum.

Foto: iStock by Getty Images

Diagnostisering av patienter med exokrin pankreasinsufficiens

Alla patienter med oavsiktlig viktnedgång, buksmärta, näringsbrist och diarré bör utredas för exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Att ställa diagnosen EPI kan ske med invasiva och icke-invasiva tester.

Foto: Shutterstock

Behandling

Pankreasenzymersättningsterapi (pancreatic enzyme replacement therapy, PERT) är standardbehandlingen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Dessutom kan livsstilsförändringar och vitamintillskott krävas för att behandla EPI.

Foto: iStock by Getty Images

EPI och associerade sjukdomar

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) uppträder till följd av en funktionsnedsättning i exokrina pankreas som kan orsakas av läkemedel, sjukdomar eller kirurgiska ingrepp.

Foto: iStock by Getty Images

Vad orsakar exokrin pankreasinsufficiens?

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) orsakas av olika patologiska tillstånd i pankreas och andra organ. Dessutom kan fysiologiska rubbningar som till exempel låg bikarbonatsekretion också orsaka EPI.

Foto: iStock by Getty Images

Tecken och symtom på exokrin pankreasinsufficiens

Tecken och symtom på exokrin pankreasinsufficiens (EPI) som till exempel buksmärta, diarré och fettrik avföring liknar symtomen vid andra magtarmsjukdomar, vilket gör att EPI kan förbli odiagnosticerad i många fall.

Foto: Johnér

Komplikationer av EPI

Komplikationer av exokrin pankreasinsufficiens (EPI) omfattar främst malabsorption och maldigestion. Dessa har i sin tur en negativ inverkan på patientens nutritionsstatus och ökar därmed den morbiditet och mortalitet som förknippas med EPI.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka JA så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ