Webinar och Podcast

Nedan finner du kommande webinarer, inspelade webinarer och podcasts.

Pancreatic Exocrine Insufficiency (PEI) beyond chronic pancreatitis – secondary PEI

Viatris satellitesymposium från Scandinavian Baltic Pancreatic Symposium i Stockholm Inspelat 31 mars 2023.

Pancreatic Exocrine Insufficiency in pancreatic Cancer

Inspelat webinar från hösten 2022 med Professor Keith Roberts och dietisten Mary Phillips, UK

Chronic pancreatitis and Pancreatic Exocrine Insufficiency

Webinar med Professor John Leeds och dietisten Mary J Phillips, UK. Inspelat hösten 2022

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka JA så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ